Unia w pierwszych trzech kwartałach br. nadal była największym odbiorcą polskich towarów. Polska osiągnęła saldo wymiany handlowej (czyli nadwyżki eksportu nad importem) wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Więcej niż przed rokiem Polska dostarczyła towarów do największego naszego odbiorcy - Niemiec.

Eksport w złotych zwiększył się w porównaniu z okresem styczeń – wrzesień ub. roku o 8,1 proc. i wyniósł 640 mld 646 mln zł, a import wzrósł o 9,2 proc. do 632 mld 621,6 mln zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 8 mld 024 mln zł wobec 13 mld 050 mln zł w tym samym okresie 2016 r.

Obroty, wyrażone w euro, zwiększyły się po stronie eksportu o 9,8 proc. do 149 mld 633 mln euro, a po stronie importu o 10,9 proc. i wyniosły 147 mld 773 mln euro. Dodatnie saldo osiągnęło wartość 1 mld 860 mln euro wobec 3 mld 6 mln euro przed rokiem.

W strukturze geograficznej obrotów w porównaniu z okresem I-IX ub.r. zmalał udział krajów rozwiniętych (w tym krajów UE), a wzrósł – krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w imporcie – krajów rozwijających się.

Eksport do krajów UE wzrósł o 7,5 proc. i wyniósł 509 mld 281,9 mln zł, import wzrósł o 5,6 proc. do 377 mld 733 mln zł. Dodatnie saldo wyniosło 131 mld 548 mln zł (po dziewięciu miesiącach ub. roku 116 mld 077 mln zł). Obroty mld 697 mln euro (wobec 26 mld 711,2 mln euro przed rokiem).

Wartość obrotów z Niemcami wzrosła w eksporcie o 8,0 proc. do poziomu 175 mld 472 mln zł, a w imporcie o 5,9 proc. do 145 mld 243 mln zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 30 mld 228 mln zł (po trzech kwartałach ub. roku 25 mld 311 mln zł).

Do Niemiec m.in. wzrósł eksport wyrobów z metali nieszlachetnych, pojazdów samochodowych do przewozu osób oraz części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, zmniejszył się natomiast m.in. eksport mebli i ich części, artykułów z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych typu domowego. Natomiast najwięcej z tego kraju sprowadzono pojazdów samochodowych do przewozu osób oraz spalinowych silników tłokowych i ich części.

Udział Niemiec w obrotach ogółem w porównaniu z okresem styczeń – wrzesień ub.r. – w eksporcie był na tym samym poziomie i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie obniżył się z o 0,7 proc. do 23 proc.

Wśród naszych partnerów handlowych, kolejne pozycje po Niemczech zajmowały w eksporcie – Czechy (6,4 proc.), W. Brytania (6,3 proc.), Francja (5,6 proc.), Włochy (5,0 proc.), Holandia (4,4 proc.), a w imporcie – Chiny (11,9 proc.), Rosja (6,5 proc.), Włochy (5,2 proc.), Francja (3,9 proc.), Holandia (3,8 proc.), Czechy (3,5 proc.).

Obroty towarowe z krajami Europy Środkowo-Wschodniej były znacząco wyższe w porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku na co głównie wpłynął wzrost wymiany z Rosją i Ukrainą. Eksport zwiększył się o 21,4 proc. do poziomu 37 mld 990 mln zł, a import – o 23,5 proc. i wyniósł 50 mld 826 mln zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości mld 836 mln zł wobec ujemnego salda 9 mld 883 mln zł uzyskanego przed rokiem.

Udział eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył w porównaniu z tym samym okresem ub. roku o 0,6 pkt. proc. do 5,9 proc. Po dziewięciu miesiącach br. Rosja w rankingu naszych partnerów handlowych przesunęła się z ósmego przed rokiem miejsca w eksporcie na siódme, a w imporcie pozostała na pozycji trzeciej. Eksport do Rosji wzrósł o 18,3 proc. do wartości 19 mld 700 mln zł, natomiast import był wyższy o 23,9 proc. i wyniósł 40 mld 808 mln zł. Wzrosło ujemne saldo obrotów.

W obrotach z Rosją odnotowano m.in. duży wzrost eksportu preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych, leków, urządzeń grzewczych i chłodniczych oraz ich części. W imporcie zwiększyła się wartość m.in. przetworzonych olejów ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych, węgla, aluminium oraz surowych olejów ropy naftowej. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Dorota Skrobisz