Za przyjęciem ustawy głosowało 76 senatorów, 12 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Podczas prac nad ustawą senatorowie nie zgłaszali poprawek, jedynie Biuro Legislacyjne Senatu miało uwagi, głównie o charakterze technicznym, ale nie zostały one uwzględnione.

Ustawa w Sejmie jak i w Senacie procedowana była w szybkim tempie ze względu na zbliżający się termin naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Z tego względu przepisy muszą wejść w życie przed 15 marca br.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW) tylko w formie elektronicznej. Taki wymóg od 2018 r. wprowadziła Komisja Europejska.

Senatorowie podczas debaty wyrażali wątpliwości, czy już w tym roku będzie możliwe dostarczanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował, że rolnikom będzie udzielana wszelka pomoc przy ich wyplenianiu, a w szczególnych przypadkach biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały papierowe dokumenty i sami pracownicy będą wprowadzali dane do formularza elektronicznego. Wiceminister podkreślił, że ministerstwu zależy, by rolnicy przekonali się do tego sposobu przekazywania wniosków, gdyż robią to wszyscy w UE, a w Polsce jedynie 1 proc. wniosków dostarczana była przez internet.

Ustawa wprowadza też możliwość składania oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie. Będą je mogli składać rolnicy, których gospodarstwo nie przekracza 10 ha. W oświadczeniu rolnik ma potwierdzić, że w ostatnim roku nie było zmian w jego gospodarstwie. W ocenie resortu rolnictwa może je złożyć 300-500 tys. osób. Oświadczenia będzie można składać od 15 lutego do 14 marca.

Nowym rozwiązaniem jest też podniesienie progu, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. zł do 30 tys. euro. Oznacza to, że rolnik realizując inwestycję, której koszt nie przekracza 127 tys. zł nie będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert.

O wnioski bezpośrednie ubiegało się w 2017 r. się ok. 1 mln 350 tys. rolników. W ubiegłym roku wniosek o dopłaty bezpośrednie przez internet dostarczyło 11 tys. beneficjentów.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz