Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Bruksela II bis, które dotyczy m.in. praw dzieci w trakcie procedury rozstrzygania sporów rozwodowych między małżonkami.

Podczas wysłuchania publicznego w PE dotyczącego regulacji w sprawie dzieci w rodzinach zastępczych Wójcik opowiadał o wprowadzanych w Polsce reformach. Zwracał przy tym uwagę na luki w tym zakresie na poziomie unijnym. "To problem systemowy w całej UE, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego" - podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

Wójcik zwrócił uwagę na problem umieszczania dzieci z polskim obywatelstwem w rodzinach zastępczych, w których nie mówi się po polsku. "Dziecko przechodzi traumę, gdy jest umieszczane w rodzinie, której nawet nie rozumie" - mówił.

Dlatego - zaznaczył Wójcik - Grupa Wyszehradzka zaproponuje wspólnie odpowiednią poprawkę do prawa UE, która ma wypełnić istniejącą lukę w rozporządzeniu Bruksela II bis. (PAP)