„Stawiam na politykę trzech „P”, czyli przejrzystość, prostotę i przyjazność systemu podatkowego. Obok działań uszczelniających musimy dokonać przeglądu już istniejących regulacji podatkowych np. w zakresie Ordynacji podatkowej. Będzie intensyfikowali działania w kierunku stworzenia nowej Ordynacji. Moim celem jest jej odchudzenie, uczynienie bardziej transparentną i przejrzystą. Powinna sprawiać znacznie mniej pola do interpretacji. Podatnik ma mieć poczucie, że przepisy są dla niego przyjazne. Z tego też względu rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad nowymi ustawami o podatkach dochodowych. Musimy dążyć do tego, by były to regulacje nowoczesne, nadążające za nowymi trendami w zakresie digitalizacji.”

„Moją ambicją jest to, abyśmy w sposób jeszcze szerszy i głębszy wykorzystali te dane do analizy za sprawą narzędzi IT np. sieci neuronowych. Jest wiele mniej spektakularnych w sferze medialnej rzeczy do zrobienia, ale one wszystkie sprowadzają się do poprawienia naszej analityki. To byłby pewien element domykający proces uszczelniający system podatkowy.”

„Planuję w sposób bardziej szczegółowy przyjrzeć się strukturze wydatków. Już w budżecie na 2018 rok zakładaliśmy tworzenie bardziej oszczędnej administracji. To przesunięcie da czas na weryfikację części pozycji budżetowych i szukanie racjonalizacji oraz optymalizacji kosztów. Każdy rozsądny menadżer w swojej organizacji robi tego typu przeglądy. Obiecywaliśmy tworzenie oszczędnej administracji i szanowanie pieniędzy podatników, więc będę miała więcej czasu na spokojną analizę.”

„.Chcę, by nasz system podatkowy był prosty i przyjazny, ale także nowoczesny. W tym kontekście myślę także o informatyzacji i uproszczeniu procesów składania deklaracji i zredukowaniu nadmiernych obowiązków podatkowych. By to był system, w którym podatnik nie jest przytłaczany biurokracją. Wówczas ten system sprzyja wzrostowi.”

Reklama

>>> Cała rozmowa w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.