"Zarząd CCC informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 roku Marcin Pałażej złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa CCC ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 roku. Jednocześnie emitent informuje, iż powierzy Marcinowi Pałażejowi inne zadania strategiczne w ramach GK CCC" - czytamy w komunikacie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)