„W 2017 r. wzrost w Polsce był bardzo mocny i wspierała go odbudowa inwestycji. Można z tego wysnuć wniosek, iż tarcia z Unią Europejską nie miały dużego wpływu na inwestycje. (…). Dobre relacje z UE są ważne dla Polski. Przyglądamy się czy pogorszenie relacji na linii Polska-UE ma wpływ na kluczowe parametry ratingu. (…) Jesteśmy bardzo uważni w odróżnianiu pomiędzy napięciami politycznymi i dyplomatycznymi od czynników determinujących rating” – powiedział Louis

„Wzrost napięć wewnątrz UE oraz Brexit może skutkować zmniejszeniem funduszy unijnych w kolejnym cyklu finansowania. To mogłoby dotknąć szczególnie państwa, które są największymi odbiorcami środków UE, w tym Polski. Uważamy to za potencjalny czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego i finansów publicznych (w Polsce – PAP) po 2021 r.” - dodał.

Scenariusz bazowy Fitch zakłada, że bank centralny w Polsce zacieśni politykę monetarną w 2018 r., wraz z przyspieszającą inflacją. Zdaniem Fitch, brak zacieśnienia polityki w odpowiednim momencie mogłoby naruszyć stabilność makroekonomiczną.

Wzrost wpływów z VAT w 2017 r. zdaniem Louisa jest „pozytywną niespodzianką”.

„Część wzrostu odzwierciedla mocną gospodarkę, ale naszym zdaniem widać również strukturalną poprawę w ściągalności VAT. Przestrzeń do jeszcze mocniejszej poprawy ściągalności podatków nie jest do końca znana” – powiedział analityk.

>>> Czytaj też: Czy polskiej gospodarce grozi przegrzanie? Zbyt szybki wzrost może napędzić inflację