Większość, bo aż 73% Polaków przebywających w stałych związkach wspólnie zarządza (lub planuje zarządzać) domowymi finansami. 44% już posiada z partnerem/partnerką wspólne konto bankowe, 29% planuje je mieć w najbliższej przyszłości. Dla 27% respondentów, rozdzielność finansów w związku ma duże znaczenie – nie posiadają oni ani nie planują w najbliższym czasie wspólnego konta ze swoim partnerem bądź partnerką.

Obchodząc rocznicę związku, statystyczny Polak jest skłonny wydać na jej organizację około 200 złotych. Nie zauważa się tutaj istotnych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami – niezależnie od płci, w tym samym stopniu dbamy o upamiętnienie związku, wydając na to podobne pieniądze. Praktycznie identyczną kwotę partnerzy wydają na wzajemne prezenty z okazji urodzin lub świąt Bożego Narodzenia, i również w tym przypadku płeć nie ma wpływu na „hojność” partnera.

Czy związek się opłaca?

Prawie 80% badanych stwierdziło, że stały związek łączy się z oszczędnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wynikającymi ze współdzielenia wydatków. Najczęściej wskazywany poziom oszczędności, dla 24% respondentów mieścił się w przedziale 300-500 złotych, jednak w przypadku aż 16% związków, taka oszczędność sięga nawet 1000 złotych, dla prawie 1/10 związków, przekracza barierę 1000 złotych.

Kosztami zakontraktowanymi najczęściej współdzielonymi przez pary w gospodarstwa domowych są kolejno opłaty za nośniki energii (prąd, gaz), opłaty za usługi telekomunikacyjne (internet, telefon, telewizję), opłaty czynszowe (uwaga, dopiero na 3 miejscu). W około 3/4 związków współdzielone są zakupy codzienne.

Sprawiedliwy podział finansowych obowiązków

W przypadku 44% stałych związków, koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, są równomiernie rozłożone na obu partnerów. W przypadku 39% par, większość comiesięcznych kosztów jest po stronie jednego partnera, co często związane jest z jego poziomem zarobków. Dla 17% par, koszty ponosi tylko jedna osoba.

Finansowa szczerość w związku

Połowa partnerów deklaruje gromadzenie pieniędzy bez wiedzy partnera (tzw. zaskórniaków). Nieco częściej robią to kobiety niż mężczyźni. Zwykle, Polakom udaje się zgromadzić około 286 złotych „zaskórniaków” miesięcznie, przy czym to raczej mężczyźni ukrywają przed partnerkami większe kwoty.

Kłótnie o pieniądze

Jeśli Polacy kłócą się w związku o pieniądze, najczęstszym powodem są nieprzemyślane, niezgodne z zaplanowanym wspólnie budżetem wydatki. Dotyczy to aż 1/3 kłótni motywowanych kwestiami finansowymi. W drugiej kolejności powodem konfliktów (15% kłótni) są rozbieżności w celach oszczędzania. 59% związków deklaruje, że zdarza im się kłócić o pieniądze, problem ten nie dotyczy 41% respondentów.

Ile kosztuje romans?

90% respondentów zdaje sobie sprawę z tego, że romans, czyli posiadanie kochanka lub kochanki wiąże się z dodatkowymi kosztami, które trzeba ukryć przed partnerem/ką. Nie są oni w stanie jednak określić precyzyjnie kwoty tego kosztu. Zdecydowanie więcej pewności mają w tej materii mężczyźni niż kobiety. Zdaniem mężczyzn, romanse są znacznie droższe niż zdaniem kobiet – może mieć to związek z domniemaniem, że to właśnie po stronie mężczyzn leży pokrywanie kosztów ewentualnych spotkań z kochankami.

Metodologia

Raport platformy MAM na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego metodą CAWI przez ośrodek badawczy SW Research na reprezentacyjnej grupie 1005 Polaków przeprowadzonego w dniach 30.01.2018-02.01.2018

W badaniu wzięło udział 1005 Polaków, z czego 100% zadeklarowała doświadczenie w zakresie posiadania stałych związków. 82% badanych aktualnie jest w związku z partnerem lub partnerką, dla 63% aktualny związek trwa minimum 5 lat.

>>> Czytaj także: Czy ekonomia może pomóc w rozstrzyganiu dylematów moralnych?