Połączenie Polski z Węgrami koleją dużych prędkości (KDP) na linii Warszawa-Budapeszt może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej z korzyścią dla naszego regionu - poinformował w przesłanym w czwartek komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

O projekcie tym Adamczyk rozmawiał w czwartek z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Petrem Szijjarto.

"Zacieśnienie współpracy między naszymi krajami w zakresie połączenia Warszawy i Budapesztu koleją dużych prędkości to z całą pewnością przedsięwzięcie o charakterze cywilizacyjnym, w pełni wpisujące się w obecnie realizowaną przez Rząd RP politykę wspierania innowacji wzmacniających system transportowy RP. Może się ono stać kołem zamachowym naszej gospodarki, dzięki któremu będziemy mogli w pełni wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne" – powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

"Jestem przekonany, że koncepcja połączenia naszych państw siecią kolei dużych prędkości to niewątpliwie projekt, które może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej z korzyścią dla naszego regionu" – dodał minister.

Adamczyk przypomniał, że Ministerstwo Infrastruktury finalizuje obecnie prace nad nową Strategią Rozwoju Transportu, która będzie odpowiedzią na wyzwania stojące przed sektorem zdiagnozowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas spotkania ministrów omawiano też kwestie dotyczące rozwoju szlaku Via Carpatia oraz Bursztynowego Kolejowego Korytarza Transportowego.

"Kierowany przeze mnie resort nadał priorytet zaniedbywanym dotychczas połączeniom, których głównym celem jest poprawa dostępności i spójności transportowej nie tylko Polski, ale również Grupy Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że projekty takie jak nasze flagowe przedsięwzięcie, jakim jest korytarz Via Carpatia, który w dalszym ciągu pozostaje brakującym ogniwem na mapie korytarzy sieci bazowej TEN-T w Unii Europejskiej, czy Bursztynowy Kolejowy Korytarz Transportowy, który będziemy realizować wspólnie z naszymi węgierskimi partnerami, zostaną wkrótce urzeczywistnione" – zapewnił minister Adamczyk.

Podczas spotkania ministrowie uzgodnili także dalszą strategię działań w zakresie negocjowanego obecnie w Brukseli Pakietu Mobilności.

>>> Czytaj też: Polska drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla chińskiego kapitału w Europie