"W dniu 8 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Nowa Rada podjęła decyzję o odwołaniu Zarządu Spółki i powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Jakubowi Skibie" - czytamy w komunikacie spółki.

Walne Zgromadzenie odwołało członków Rady Nadzorczej: Konstancję Puławską, Piotra Sulewskiego i Karola Tatarę. Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Bogdan Borkowski, Wojciech Dąbrowski, Paweł Olejnik i Jakub Skiba. Przewodniczącym RN PGZ S.A. został Wojciech Dąbrowski.

Rada Nadzorcza dokonała także zmian w składzie zarządu spółki. Ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Błażej Wojnicz, a do pełnienia tej funkcji oddelegowano Jakubę Skibę. Jednocześnie odwołano członków Zarządu: Roberta Guta, Adama Lesińskiego, Macieja Lew-Mirskiego i Szczepana Rumana.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kim jest Jakub Skiba?

Jakub Skiba ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu NBP. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców.

W 2016 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 20 października 2017 roku został delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., z której to funkcji złożył rezygnację 8 lutego 2018 roku.