Robyg

Robyg rozważa wyemitowanie w terminie do 29 marca 2018 r., w ramach programu do maksymalnej kwoty 400 mln zł, niezabezpieczonych obligacji serii PA do kwoty 200 mln zł (która może zostać podwyższona na podstawie decyzji spółki), podał Robyg. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji.
"Emisja obligacji serii PA będzie przeprowadzana w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie.

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego etapu w ramach inwestycji Forum Wola, poinformowała spółka. W tej fazie - w dwóch budynkach - powstanie 141 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych wraz z przedszkolem i garażem podziemnym. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał ok. 131,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Geotrans

Geotrans odnotował 0,48 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Biomed-Lublin, Bioton

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł umowę z Biotonem dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza przez Bioton na terenie Polski, podał Biomed. Umowa została zawarta na czas określony - do 31 grudnia 2022 roku. Biomed szacuje, że łączna wartość przychodów, wygenerowanych dzięki współpracy z Biotonem sięgnie ok. 45 mln zł do końca obowiązywania umowy. >>>>

Best

Best spodziewa się spadku cen portfeli wierzytelności w Polsce w tym roku, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Borusowski. >>>>

MCI Capital

MCI Capital wyemituje do 37 000 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 37 mln zł po cenie emisyjnej 986 zł za sztukę w drodze oferty prywatnej, podała spółka. >>>>

Asseco Poland

Sapiens prognozuje uzyskanie 280-285 mln USD przychodów i marżę operacyjną na poziomie 12-13% w 2018 roku, podała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wstępnie szacuje, że ze złoża Przemyśl może uzyskać nawet 20 mld m3 gazu, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie prowadzi rozmów o sprzedaży spółki zależnej PGNiG Termika, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wciąż prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji złóż w Norwegii i liczy na dokonanie zakupu w tym roku, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Cloud Technologies

Cloud Technologies odnotowało 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Orbis

Kateřinská Hotel, spółka w 100% zależna Orbisu, skorzystała z prawa opcji nabycia hotelu Century Old Town Prague MGallery By Sofitel w Pradze. Prawo opcji zostanie wykonane 30 sierpnia br., za cenę zakupu w wysokości 15,5 mln euro, podał Orbis. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia szacuje, że w IV kwartale 2017 r. wypracował 194 mln zł zysku netto przy 4 545 mln zł przychodów, poinformowała spółka. Zysk netto za całly 2017 r. szacowany jest na 1 388 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży 17 416 mln zł, dodano. >>>>