Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - IMC nie będzie zwiększać banku ziemi "na dużą skalę", zakłada podniesienie poziomu dywidendy w 2018 r., podała spółka.
"Spółka nie planuje zwiększania banku ziemi na dużą skalę, jak to było zapowiadane wcześniej w strategii [...] Pozostałe cele strategiczne opublikowane w dniu 15 lutego 2016 r. dotyczące zdolności magazynowych i struktury upraw nie uległy zmianie" - czytamy w komunikacie.
"Uwzględniając silny nacisk na efektywność biznesową", spółka określiła dodatkowy cel strategiczny do 2020 roku - osiągnięcie wiodącej pozycji wśród firm rolnych w Europie we wprowadzaniu innowacji.
"Zysk w latach 2017-2020, spółka planuje inwestować głównie w projekty dotyczące poprawy efektywności operacyjnej, redukcji zadłużenia i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy" - czytamy dalej.
W odniesieniu do wypłaty dywidendy w 2018 r. spółka planuje podwyższenie wskaźnika wypłaty. Ogłoszenie wypłaty dywidendy planowane jest na sierpień 2018 r., a wypłata dywidendy planowana jest na wrzesień 2018 r., podano także.
W 2016 r. IMC ogłosiła politykę dywidendową, zakładającą coroczne wypłacanie do 10% skonsolidowanego zysku netto dla akcjonariuszy od 2017 r.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)