Bloober Team: Planowany program motywacyjny zakłada min. 12 mln zł netto w 2018


Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Bloober Team chce uchwalenia nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki, którego próg realizacji uzależniono od osiągnięcia przez spółkę w 2018 roku zysku netto w wysokości min. 12 mln zł, a liczba akcji własnych, które będą skupione w celu realizacji programu nie przekroczy max. 4%. Uchwała zostanie podjęta na NWZ zaplanowanym na 6 marca br.

"Walory Bloober Team będą mogły być skupowane do końca 2019 r. po cenie ustalonej przez zarząd i zatwierdzonej przez radę nadzorczą spółki. Wielkość programu będzie zależała od zysku netto wypracowanego w 2018 r. Próg realizacji określono na poziomie 12 mln zł. Jeśli spółka osiągnie założone minimum, skupi do 2,5% akcji. Jeśli zysk przekroczy 20 mln zł, Bloober Team dokona skupu 4% walorów" - czytamy w komunikacie.
"Założenia poprzedniego programu skupu akcji dla pracowników w 2017 nie zostały spełnione. Bieżący rok już teraz zapowiada się znacznie lepiej - będziemy więc wnioskowali o uchwalenie nowego planu motywacyjnego. Wierzymy, że ogłoszona w grudniu strategia rozwoju oraz współpraca ze strategicznymi partnerami biznesowymi pozwolą nam osiągnąć sukces. Liczymy również na nasz akcjonariat - to w jego rękach pozostaje decyzja o motywowaniu zespołu" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.
Akcje przeznaczone do nabycia zostaną objęte umową lock-up z 18-miesięcznym okresem obowiązywania. Odświeżony program jest wzorowany na dobrych praktykach z Krzemowej Doliny, zaznaczono w informacji.
"Najbliższe NWZ zagłosuje również nad uchwałą w sprawie sporządzania przez spółkę oraz grupę kapitałową sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)" - czytamy dalej.
"Podjęte działania zmierzają bezpośrednio do wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym" - dodał prezes.

Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,4 mln zł netto, spółka odnotowała w IV kwartale 2017 r. stratę na poziomie 400 tys. zł. Było to wynikiem podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy z Aspyr na wydanie gry "Layers of Fear: Legacy", wskazano w informacji.
"Narastająco po czterech kwartałach Bloober Team osiągnął 2 mln zysku netto przy przychodach przekraczających 13,6 mln zł. Wynik za czwarty kwartał nie uwzględnia wpływów z gry '>observer_'. Jednak dane sprzedażowe (niefiskalne) pokazują, że gra osiągnęła w ostatnim kwartale 2017 r. pełen zwrot z inwestycji wydawcy, a pierwszy kwartał 2018 roku będzie raportował przychody z tego tytułu" - zaznaczono również.
Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.
(ISBnews)