ZUE miało wstępnie 11,47 mln zł EBITDA i 0,1 mln zł zysku netto w 2017 r.Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - ZUE miało 465,32 mln zł przychodów, 11,47 mln zł EBITDA i 102 tys. zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

ZUE poinformowało również, że wynik brutto na sprzedaży osiągnął 19,09 mln zł, a wynik z działalności operacyjnej 1,64 mln zł.

"W IV kwartale 2017 r. podobnie jak w III kwartale spółka efektywnie wykorzystała możliwości operacyjne na nowo pozyskanych kontraktach z aktualnej perspektywy unijnej, co m.in. przełożyło się na wzrost przychodów ZUE na koniec 2017 r. w stosunku do końca III kwartału 2017 r. o 196 207 tys. zł (wzrost o 92%). Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży wraz z poprawą rentowności przyczyniło się do osiągnięcia przez ZUE w całym 2017 r. dodatnich wartości na wszystkich poziomach zysku. Spółka zwraca przy tym uwagę, iż część pozyskanych głównie w II połowie 2017 r. kontraktów była w 2017 r. jeszcze w początkowej fazie realizacji i nie generowała znaczących przychodów" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto to wstępnie 0,71 mln zł.

Spółka poinformowała też, iż stan środków pieniężnych do dyspozycji ZUE na koniec grudnia 2017 r wyniósł ok. 116,14 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)