Śledztwa dotyczą kamienic przy ulicach: Dietla 50, Dietla 85, Wielopole 28, Szlak 67, Szlak 71, Krupniczej 3 i Brackiej 7.

"Postępowania dotyczą przywłaszczenia prawa własności nieruchomości poprzez posłużenie się podrobionymi dokumentami, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy Kraków, a w jednym przypadku niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych" - podał Leśniak.

Prok. Mirosława Kalinowska – Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie potwierdziła w czwartek PAP fakt wszczęcia śledztw dotyczących tych sześciu, konkretnych nieruchomości. "Postępowania, zainicjowane zawiadomieniem przedstawiciela Stowarzyszenia Miasto Wspólne, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Dotyczą one doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez wprowadzenie w błąd" - podała prok. Kalinowska – Zajdak.

Stowarzyszenie Miasto Wspólne od lipca 2017 r. do stycznia prowadziło w Krakowie społeczny audyt reprywatyzacji. Zbadało losy 207 kamienic, które były objęte tzw. układami indemnizacyjnymi.

Układy te były umowami międzynarodowymi zawartymi między PRL a kilkunastoma państwami zachodnimi w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do osób, które wyemigrowały z Polski w czasie lub po wojnie i nabyły obywatelstwa innych państw.

Działacze stowarzyszenia ustalili, że spośród 207 kamienic, których losy prześledzili 160 stało się własnością Skarbu Państwa. 47 kamienic – blisko 23 proc. - choć powinno - nie jest własnością Skarbu Państwa. W 26 z tych 47 przypadków doszło do obrotu na rzecz osób trzecich, w 11 odszkodowania wypłacono osobom nieuprawnionym, a 10 postępowań wciąż jest w toku. Po audycie stowarzyszenie wysłało do prokuratury zgłoszenia dotyczące w sumie 27 kamienic.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba