Pod patronatem Ministerstwa Energii 21 lutego zostanie zawiązane Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii, czyli PolStorEn. Pierwszymi sygnatariuszami będą: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Metali Niezależnych - podaje gazeta.

Inicjator projektu, prof. PW Władysława Wieczorek wyjaśnia "Rz", że konsorcjum powinno funkcjonować 10-15 lat, aby opracować ogniwo do akumulatorów.

"Chodzi o połączenie sił instytutów i uczelni z przemysłem. Konsorcjum jest otwarte, a umowa opisuje warunki przystąpienia. Idealnie, gdyby przemysł zdefiniował swoje potrzeby i finansował te prace. Chodzi o 20 mln rocznie" - powiedział gazecie profesor.

Finałem prac powinno być stworzenie dwóch-trzech prototypowych linii produkcyjnych akumulatorów nowej generacji, co zamknie się kwotą 80 mln zł.