Zysk netto Eurocashu spadł r: r do 8,75 mln zł w IV kw. 2017 r.


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Eurocash odnotował 8,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 51,38 mln zł wobec 116,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 805,94 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 5 353,91 mln zł rok wcześniej.
W całym 2017 r. spółka miała 33,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 179,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 271,08 mln zł w porównaniu z 21 219,9 mln zł rok wcześniej.
"Sprzedaż Grupy Eurocash w 2017 roku wyniosła prawie 23,2 mld zł i była o blisko 10% wyższa niż rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu przychodów była konsolidacja spółek przejętych na przełomie 2016 i 2017 r." - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wzrósł w ubiegłym roku o ponad 15% r/r do 2,44 mld zł, co wynika z wyższej rentowności brutto notowanej w segmencie Detal, podano także.
Spółka podkreśla, że znormalizowana EBITDA (bez uwzględnienia jednorazowego obciążenia dot. potencjalnych zobowiązań z tytułu VAT ujętego w wynikach za I półrocze 2017 r.) wyniosła 361 mln zł wobec 440 mln zł w 2016 r. Spadek EBITDA wynika z niższej rentowności w segmencie Hurt Niezależny, dodatkowych kosztów związanych z integracją przejętych firm oraz innych kosztów o charakterze jednorazowym, a także dalszych inwestycji w rozwój nowych projektów o charakterze strategicznym, wyjaśniono.
Natomiast znormalizowany zysk netto grupy w 2017 roku wyniósł 85 mln zł wobec 190 mln zł przed rokiem. Poza spadkiem rentowności na poziomie EBITDA, negatywny wpływ na wynik netto miały wyższe koszty finansowe, wynikające ze wzrostu zadłużenia, podano także.
"W 2017 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w każdym segmencie działalności. Największa dynamika dotyczy segmentu detalicznego, gdzie motorem wzrostu są akwizycje zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 roku, a w szczególności przejęcie sieci supermarketów EKO. Koszty integracji tych placówek z Delikatesami Centrum w krótkim terminie wpływają natomiast na rentowność Grupy" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.
W 2017 r. 55 sklepów EKO przeszło rebranding na Delikatesy Centrum. Sieć Delikatesy Centrum powiększyła się ponadto o 30 placówek,co łącznie dało liczbę 1 171 sklepów pod szyldem Delikatesy Centrum na koniec 2017 roku.
"W 2017 roku, zgodnie z zapowiedziami, prowadziliśmy restrukturyzację sieci Cash&Carry, w ramach której zamknęliśmy 10 hurtowni i obecnie sieć liczy 180 placówek. Około 72% sprzedaży realizowanej wcześniej w zamkniętych lokalizacjach zostało przejęte przez nasze pozostałe hurtownie, co nawet przewyższyło nasze oczekiwania, podczas gdy koszty restrukturyzacji były zgodne z założeniami. Szacujemy, że podjęte działania optymalizacyjne przyniosą ponad 10 mln zł oszczędności. Słabsze wyniki w 2017 roku zanotował także Eurocash Serwis z uwagi na niższą marżę na produktach impulsowych oraz dodatkowe koszty związane z reorganizacją logistyki. Rentowność całej Grupy była ponadto pod presją rosnących kosztów pracowniczych" - wyjaśnił także Owczarek.
W ubiegłym roku Grupa Eurocash kontynuowała rozwój nowych formatów detalicznych (takich jak Duży Ben, abc na kołach i Kontigo) oraz rozwój dystrybucji artykułów świeżych. Inwestycje te w skali całego roku pochłonęły około 48 mln zł EBITDA wobec 40 mln zł rok wcześniej, co jest zgodne z założeniami. Po sukcesie takich projektów jak Faktoria Win oraz PayUp, Grupa Eurocash jest gotowa w ramach franczyzy udostępnić niezależnym przedsiębiorcom w Polsce koncept nowoczesnego sklepu z alkoholem Duży Ben, który pomoże im konkurować z sieciami dyskontów. Grupa zawiesiła natomiast rozwój sklepów typu convenience 1minute, z uwagi na brak odpowiedniej oferty produktów dla tego typu placówek, przypomniano także w materiale.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 71,71 mln zł wobec 102,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.
(ISBnews)