Zysk netto Simple wzrósł r: r do 3,04 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,97 mln zł wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,89 mln zł w 2017 r. wobec 35,82 mln zł rok wcześniej.
"Rok 2017 był dla grupy kapitałowej okresem intensywnych działań operacyjnych, które bezpośrednio przełożyły się na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe. W trakcie okresu sprawozdawczego, grupa kapitałowa odnotowała wiele sukcesów zarówno w pozyskiwaniu nowych kontraktów, jak i zwiększeniu sprzedaży usług utrzymaniowych. Pomimo faktu, że część wpływów z pozyskanych szczególnie w drugim półroczu kontraktów grupa odnotuje dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych, to już na koniec okresu sprawozdawczego, wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ponad 46,9 mln zł. Niewątpliwym osiągnięciem po trudnych dla grupy latach 2015-2016, było ponowne osiągnięcie statusu lidera w skutecznym pozyskiwaniu kontraktów oraz wypracowanie powtarzalności w procesach handlowych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 3,61 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z oferty firmy skorzystało 25 tys. klientów.

(ISBnews)