Dom Development rekomenduje wypłatę 7,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję - tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka.

"Zarząd spółki wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189 000 007,20 zł, w tym:
- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186 112 545,02 zł oraz
- część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 887 462,18 zł, tj. 7,6 zł na każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Dom Development odnotował 190,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 125,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)