Chyczewski zapewnił w rozmowie z PAP, że resort skarbu w sprawie prywatyzacji GPW prowadzi rozmowy zarówno z inwestorami strategicznymi, jak i potencjalnymi inwestorami finansowymi.

Pod koniec stycznia br. minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że w pierwszej dekadzie kwietnia możliwe jest porozumienie z rządem Kataru, umożliwiające udział katarskich inwestorów w prywatyzacji m.in. GPW.

Grad zapowiedział, że inwestorzy katarscy przygotowują się do złożenia propozycji prywatyzacji GPW. "Jestem przekonany, że taka oferta ze strony funduszy (katarskich - PAP) razem z jednym z inwestorów branżowych zostanie na giełdzie złożona" - dodał Grad.

Na pytanie PAP, czy jest możliwy alians inwestorów arabskich z London Stock Exchange, Chyczewski powiedział: "inwestorzy strategiczni będą sami dobierali ewentualnych inwestorów finansowych".

"Zgodnie z ogłoszonymi przez nas założeniami, inwestor strategiczny może wystąpić w tym procesie samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym. Jeżeli wystąpi z inwestorem finansowym, powinien być gotowy objąć co najmniej 51 proc. akcji GPW. Samodzielny inwestor strategiczny będzie musiał złożyć ofertę na pakiet blisko 74 proc. akcji GPW" - wyjaśnił wiceminister.

"Resort skarbu nie będzie ingerował, która giełda, z którym inwestorem złoży ofertę" - zaznaczył Chyczewski.

Potwierdził, że MSP skieruje zaproszenie do udziału w prywatyzacji do czterech podmiotów. Chodzi o grupę wiodących giełd europejskich i amerykańskich: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Nasdaq OMX oraz NYSE Euronext.