Cognor rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.


Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Cognoru rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 22 marca br.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 46 120 975,43 zł
za rok obrotowy 2017, w następujący sposób:
1) kwotę 11 861 566 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,1 zł na 1 akcję,
2) kwotę 33 259 409,43 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 r.,
3) pozostałą kwotę, tj. 1 000 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki w celu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego" - czytamy w projektach na ZWZ.
Proponowany dzień dywidendy to 27 marca br., a termin wypłaty dywidendy - 4 kwietnia br.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
(ISBnews)