Celem inicjatywy jest wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi, a następnie wdrożenie ich efektów. Projekty, które przewidują opracowanie nowych lub udoskonalonych materiałów, mogą dostać w sumie 200 mln zł dofinansowania - poinformowało NCBR w komunikacie, przesłanym we wtorek PAP.

Wnioski o dofinansowanie w konkursie mogą składać konsorcja naukowe, liczące od 3 do 7 członków, przy czym niezbędny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednego z pięciu obszarów problemowych: technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich, technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Finansowanie może wynieść od 5 do 30 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 8 czerwca br.

Jest to druga z trzech zaplanowanych edycji konkursu. W ramach pierwszej 19 projektów uzyskało łącznie 156 mln zł dofinansowania. Pozwoliło to rozpocząć prace m.in. nad światłowodami fotonicznymi, materiałami kompozytowymi, a także nad urządzeniem służącym do szybkiego wykrywania zagrożeń epidemiologicznych - informuje NCBR.

"Wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi to niezwykle cenna inicjatywa NCBR. Projekty, które otrzymały dofinasowanie w poprzedniej edycji konkursu TECHMATSTRATEG, przewidują opracowanie materiałów mocniejszych, trwalszych, bezpieczniejszych dla człowieka i dla środowiska naturalnego. Liczymy na to, że podobnie będzie w drugim konkursie, a zabiegające o dofinansowanie technologie pozwolą na dalszy rozwój budownictwa, transportu czy energetyki" – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie NCBR.

"Rośnie nasze zaangażowanie w prace nad przedsięwzięciami pionierskimi, dającymi szansę na powstanie technologii i produktów, które będą skutecznie zdobywać również zagraniczne rynki. Podstawą przyszłych sukcesów zawsze jest doskonała współpraca naukowców i przedsiębiorców, dlatego, również w konkursie TECHMATSTRATEG promujemy ten model" – dodaje dyrektor NCBR, prof. Maciej Chorowski.

(PAP)