O planowanym na początek kwietnia rozpoczęciu robót na ul. Andersa, a także na odcinku łączącej się z nią ul. 11 Listopada, poinformował na wtorkowym spotkaniu prasowym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Wykonawcą prac w formule „projektuj i buduj” będzie Eurovia Polska. Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatnie miesiące br.

Ulica Andersa zostanie przebudowana na całej długości ok. 2,2 km – od ronda Ludwik (łączącego też ul. 1 Maja, Narutowicza i Mikołajczyka), po skrzyżowanie z ul. 11 Listopada. Jednojezdniowa droga będzie poszerzana, na skrzyżowaniach pojawią się tzw. lewoskręty. Pojawią się zatoki autobusowe, nowe chodniki; kontynuowana będzie budowa drogi rowerowej.

Wraz z ul. Andersa przebudowana zostanie tzw. Andersa tylna, która zostanie przedłużona połączeniem z ul. Narutowicza. Na drugim krańcu ul. Andersa ruch na obecnym skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada zostanie przeorganizowany na rondo. Sama ul. 11 Listopada zostanie zmodernizowana na odcinku blisko 700 m – od ul. Niweckiej do ronda Żołnierzy Wyklętych.

Cały ten ciąg – ul. 1 Maja, Andersa i 11 Listopada do ronda Żołnierzy Wyklętych – prowadzi od centrum w kierunku wschodnim, do zaczynającej się na tym rondzie nienazwanej dziś dwujezdniowej drogi. Droga ta obecnie kończy się ślepo w rejonie terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Dańdówka, w pobliżu ekspresowej trasy S1, tzw. Wschodniej Obwodnicy GOP.

Miasto od kilku lat przygotowuje przedłużenie nienazwanej drogi i budowę węzła ekspresowej trasy, który skomunikuje inwestycyjne grunty po obu stronach S1 i zapewni najkrótszy dojazd do niej z centrum. Umowę z wykonawcą projektu węzła samorząd podpisał w lipcu ub. roku. We wtorek Chęciński zaznaczył, że projekt ten – w części przygotowywanej przez miasto - powinien być gotowy pod koniec bieżącego roku.

Równolegle bowiem przygotowania do modernizacji ok. 4,9 km trasy S1 w Sosnowcu prowadzi zarządzający nią katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycje miasta i GDDKiA mają być równolegle zaprojektowane, a także – najprawdopodobniej – podobnie realizowane, w latach 2019-2020.

Zamówiony przez Sosnowiec projekt obejmuje częściowo bezkolizyjny węzeł na drodze S1 wraz z jej przebudową/poszerzeniem na długości ok. 1,1 km, a także budowę drogi o długości ok. 1,7 km (w tym skrzyżowania z łącznikiem, do istniejącej drogi na terenach inwestycyjnych).

Władze Sosnowca wielokrotnie przypominały, że jedyne miejsce, w którym można wybudować węzeł na S1, aby spełniał funkcje m.in. gospodarcze, jest wyjątkowo niekorzystne. Inwestycja musi bowiem objąć teren, na którym znajdują się rzeka i linia kolejowa, a sama główna arteria przebiega tam po łuku, co wymaga m.in. odpowiednio dłuższych pasów włączeń do ruchu.

Dodatkowo, z racji ukształtowania terenu, na znacznej jego części trzeba będzie prawdopodobnie wykonać rozległe prace ziemne, a także - najpewniej - postawić złożone obiekty inżynieryjne. Konieczny będzie też wykup kolidującej z inwestycją stacji benzynowej – wraz z uwzględnieniem związanych z tym roszczeń.

Sosnowiec uważa jednak inwestycję za konieczną. Obecnie na terenach w strefie ekonomicznej lub po kopalni piasku Maczki-Bór działa ponad 30 przedsiębiorstw. Wśród nich są centra logistyczne i firmy produkcyjne. Miasto spodziewa się, że inwestycję będzie musiało sfinansować samodzielnie.

Jak wynikało z postępowania przetargowego, projekt węzła powstaje w dwóch odrębnych częściach - dla przedsięwzięcia „Węzeł” (do realizacji przez miasto) i dla przedsięwzięcia „Rozbudowa” (do realizacji przez GDDKiA).

Przedsięwzięcie GDDKiA pod nazwą „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec-Mysłowice” obejmuje odcinek trasy o długości 4,9 km w obrębie granic Sosnowca – od węzła z ul. Lenartowicza do miejsca za jednostronnym zjazdem do terenów inwestycyjnych w miejscu kopalni piasku Maczki-Bór.

Remont ten ma być związany z dostosowaniem nośności ekspresowej trasy do przenoszenia nacisków 11,5 tony/oś. Na węźle S1 z ul. Lenartowicza przebudowane mają zostać łącznice, na których końcach, w ciągu ulicy, powstaną dwa ronda.

We wtorek prezydent Sosnowca poinformował również, że jeszcze w tym roku miasto będzie chciało ogłosić przetarg na przebudowę ul. Kukułek – równoległej do ul. Andersa, położonej od niej niespełna kilometr na północ.(PAP)

autor: Mateusz Babak