Zysk netto LW Bogdanka wzrósł r: r do 667,61 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 667,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 181,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 847,27 mln zł wobec 237,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 16,9% r/r do 708,9 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 780,32 mln zł w 2017 r. wobec 1 786,27 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 673,28 mln zł wobec 175,9 mln zł zysku rok wcześniej.
W samym IV kw. 2017 r. Bodanka uzyskała 524,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 747,9% r/r), 256,4 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 47,1% r/r) przy 473,2 mln zł przychodów (wzrost o 0,3% r/r), podano także w raporcie.
"W 2017 r. skonsolidowane przychody GK LW Bogdanka SA wyniosły 1.780 mln zł i był to poziom zbliżony do przychodów z 2016 r. Oceniamy, że był to dobry rok pod względem wyników. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych EBITDA grupy wyniosła 594 mln zł, a zysk netto ponad 173 mln zł. W osiąganiu korzystnych rezultatów pomagała nam kontrola kosztów i optymalizacja nakładów inwestycyjnych" - napisał prezes Artur Wasil w liście dołączonym do raportu rocznego.
W 2017 r. Grupa LW Bogdanka wydobyła 9,1 mln ton węgla kamiennego (wobec 9 mln ton rok wcześniej), co stanowiło 14,4% całości wydobytego węgla kamiennego w Polsce, podano także w raporcie.
"W 2017 r. GK LW Bogdanka realizowała zaplanowane zadania inwestycyjne. Z tytułu realizacji inwestycji w 2017 r. poniesiono nakłady na środki trwałe w łącznej kwocie 373 414 tys. zł. Plan na 2017 r. obejmował grupy zadań: inwestycje rozwojowe - w tym zakupy maszyn i urządzeń, modernizacje i remonty maszyn i urządzeń oraz operacyjne - w tym wykonywanie i modernizację wyrobisk w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów itp." - czytamy dalej.
LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)