Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska powiedziała PAP, że po podsumowaniu ubiegłego roku okazało się, iż zamiast planowanych 257 mld zł wpływów FUS przyjął o 1,5 proc. więcej - prawie 261 mld zł. Dlatego ZUS nie wystąpił o dotację budżetową planowaną na 5,7 mld zł - poinformowała profesor.

"To najwyższe przychody FUS w ostatnich dwunastu latach i wzrost przychodów w stosunku do planu o blisko 4 mld zł" - powiedziała prof. Uścińska. "Na koniec roku średnia ściągalność składek wyniosła 78,5 proc. Oczywiście na taki dobry wynik wpływ ma bardzo dobra sytuacja w polskiej gospodarce" - zaznaczyła. Dodała, że do takiego wyniku przyczynił się też profesjonalizm pracowników ZUS w zarządzaniu przepływami w Funduszu.

Prezes podała, że dzięki jej zabiegom minister finansów umorzył część zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 39 mld zł.

Zaznaczyła, że zarząd ZUS zatwierdził też sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej na poziomie 25 mld zł - o około 3 mld zł więcej niż na koniec 2016 r. "W wyniku prowadzonych inwestycji finansowych fundusz zyskał w ubiegłym roku ponad 1,3 mld zł. Wynik ten lokuje FRD powyżej średniej wyników funduszy akcji i powyżej średniej wyników funduszy stabilnego wzrostu" - podkreśliła szefowa Zakładu.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski