Wartość akcji grupy medialnej TVN, której głównym akcjonariuszem jest ITI, straciły na wartości w trakcie wtorkowej sesji na GPW blisko 15% a ich wartość spadła do 9,38 zł za walor. Powodem były doniesienia, według których ITI ma kredyt zabezpieczony akcjami TVN.

„W większości skonsolidowane długoterminowe zobowiązania Grupy ITI to zobowiązania TVN w formie długoterminowych obligacji i kredytów bankowych. Pozostałe długoterminowe zobowiązania Grupy ITI to długoterminowa linia kredytowa zapadająca w 2012 roku, której zabezpieczeniem są jedynie akcje imienne TVN” – czytamy w popołudniowym komunikacie ITI.

„Akcje TVN na okaziciela notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i będące w posiadaniu Grupy ITI nie są zabezpieczeniem tej linii kredytowej” – podkreślono w komunikacie. Grupa ITI poinformowała, że w pełni wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich wierzycieli i spełnia wszystkie warunki zawartych umów kredytowych.