Akcjonariusze Asseco BS zdecydują 23 IV o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2017Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości w wysokości 47 283 487,37 zł podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 43 443 650,9 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,3 zł na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 15 maja, a termin wypłaty dywidendy - 5 czerwca 2018 roku, podano także w projektach.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)