Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 24 kwietnia o wypłacie dywidendy za 2017 r.Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 190,43 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne.

"Walne zgromadzenie Grupy Kęty S.A. […] postanawia podzielić zysk netto spółki za rok 2017 w kwocie 249 056 966,23 zł, w następujący sposób:

- kwotę 190 434 000 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwotę 58 372 402,23 zł na kapitał zapasowy

- kwotę 250 564 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia" - czytamy w projektach.

Jako dzień dywidendy zaproponowano 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy - na 10 lipca 2018 roku (34 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (66 % kwoty dywidendy).

Na początku lutego zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę. W połowie marca br. Grupa Kęty poinformowała że zakłada wypłatę ok. 190 mln zł dywidendy, tj. ok. 20 zł na akcję z zysku za 2017 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)