Zysk operacyjny wyniósł 0,36 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 27,62 mln zł wobec 34,11 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2008/9 roku grupa miała 0,79 mln zł zysku wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 143,41 mln zł wobec 105,21 mln zł.