Asbisc Enterprises Plc

Asbisc Enterprises Plc pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), wynika z komunikatu spółki.
"Spółka zależna pod nazwą Prestigio Europe spol. s.r.o. (Praga, Czechy) zmieniła nazwę na Perenio IoT spol. s.r.o. Zmiana nazwy spółki zależnej jest związana z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (Internet of Things)" - czytamy w komunikacie.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami 5 spółek, podała giełda. Zarząd giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Hetan Technologies, HFT Group, Finhouse, LZMO w upadłości i Logzact w restrukturyzacji, podano w odrębnych uchwałach. Zawieszenia obowiązują od 4 kwietnia br.

Sadovaya Group

Zarząd GPW w związku przekazaniem przez spółkę Sadovaya Group do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2016, począwszy od środy, 4 kwietnia 2018 r. wznowi obrót akcjami tej spółki, poinformowała giełda. "Jednocześnie GPW zwraca uwagę na sytuację finansową spółki Sadovaya Group przedstawioną w opublikowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2016, jak również na fakt, że opublikowany raport nie zawiera opinii niezależnego biegłego rewidenta o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w komunikacie.

 
>>> Zobacz też rekomendacje    

LPP

LPP odnotowało 1 580 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, oraz stratę z działalności operacyjnej (EBIT) wysokości115 mln zł (wobec 109 mln zł straty z działalności operacyjnej w 2017 r.), poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>   

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. >>>>  

PCC Rokita

Zarząd PCC Rokita zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8,31 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. >>>>  

Dom Development

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić środę, 4 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała Giełda. >>>> 

Dom Development sprzedał netto 848 lokali netto i przekazał 417 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka. "Development w I kwartale 2018 roku osiągnęła następujące wyniki:
- sprzedaż netto: 848 lokali netto, z czego: 566 w Warszawie, 205 w Trójmieście i 77 we Wrocławiu;
- przekazania: 417 lokali" - czytamy w komunikacie.
Na wynik finansowy za I kwartał 2018 r. wpływają głównie przekazania na warszawskich projektach: Wilno (126 lokali) i Saska (61), podano także.

Inpro

Inpro odnotowało 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 27,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi miał 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r, przy przychodach na poziomie 20,52 mln zł, poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończył kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC, polegający na stworzeniu prototypu analizatora i paneli testowych systemu. Spółka przeprowadziła jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości i złożyła wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie, podał Scope Fluidics. >>>>   

GetBack

GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l. umowę pożyczki wysokości 50 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty do 85 mln zł, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez spółkę przed końcem kwietnia br., podał GetBack. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu podjęła uchwałę, zgodnie z którą powierzyła wiceprezesowi Przemysławowi Janiszewskiemu tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa, poinformowała spółka. >>>>  

Newag

Newag zmodernizuje 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo w latach 2018-2021, wraz ze świadczeniem usług utrzymania silników spalinowych w czasie udzielonej gwarancji jakości oraz świadczeniami dodatkowymi za ok. 388 mln zł netto, poinformowały spółki w osobnych komunikatach. >>>> 

TIM

Przychody TIM wzrosły o 11,6% r/r do 64,88 mln zł w marcu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-marzec br. przychody wzrosły o 19,9% do 176,7 mln zł. >>>> 

Stelmet 

Dominika Bieńkowska, wcześniej członek rady nadzorczej Stelmetu, weszła w skład zarządu, podała spółka. Będzie odpowiadać za obszar rozwoju nowych rynków na arenie światowej oraz innowacyjności technologicznej ze szczególnym naciskiem na rozwój automatyzacji produkcji.>>>> 

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w marcu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 259 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 21,6% r/r, podała Emperia. >>>> 

Vigo System

Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto. >>>> 

Benefit Systems

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems wyniosła 1 077,8 tys. szt. na koniec I kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

FTI Profit

FTI Profit zamierza zwielokrotnić skalę swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, m.in. poprzez rozwój organiczny i emisję kolejnych obligacji w celu zakupu portfeli wierzytelności, poinformował ISBnews prezes Łukasz Wasilewski. Wartość zarządzanego przez spółkę portfela wierzytelności wynosi obecnie ponad 17 mln zł. >>>> 

Grupa Recykl

Grupa Recykl, otworzyła sklep Oponeum.com.pl, oferujący sprawdzone opony używane, poinformowała spółka. Celem na pierwszy rok działalności jest sprzedaż ok. 10 tys. sztuk opon. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics podpisało ze Śląskim Centrum Logistyki (ŚCL) umowę na przeładunek węgla w porcie w Gliwicach, podała spółka. Umowa pozwoli na kontynuację śródlądowych przewozów węgla z Gliwic do Wrocławia. OT Logistics planuje w 2018 roku przewieźć Odrą nawet 250 tys. ton węgla. >>>> 

Capital Park

ArtN, spółka celowa Grupy Capital Park, wybrała Warbud na głównego wykonawcę projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina za łącznie ponad 500 mln zł, podała spółka. >>>> 

Stalexport Autostrady

Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 71,71 mln zł tj. 29 gr na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w marcu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 21,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 160,4 mln zł i była wyższa o ok. 17,8% r/r. >>>> 

P.A. Nova

Zarząd P.A. Nova podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. >>>>   

Vantage Development

Grupa Vantage Development sprzedała w I kw. 2018 r. 265 lokali w porównaniu do 253 lokali w I kw. 2017 r., poinformowała spółka. W I kw. 2018 r. zostało przekazanych 59 lokali, podano także. "Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 265 lokali w porównaniu do 253 lokali w I kwartale 2017 roku. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do I kwartału 2017 roku wzrosła o 5%. Jednocześnie emitent informuje, że w I kwartale br. zostało wydanych 59 lokali" - czytamy w komunikacie. 

Action

Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka. >>>>