Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w lutym wobec 767 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 7,1%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego br. 6,8%. 

>>> Polecamy: Rząd rozważa wycofanie się z 30-krotności. Oto trzy możliwe scenariusze

Strefa euro

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym 2018 r. wobec 8,6% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,5%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w lutym - wobec 7,2% w poprzednim miesiącu i wobec 8% rok wcześniej.