Wynik Arctic Paper za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjneWarszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Arctic Paper podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez emitenta w spółce Arctic Paper Investment AB w wysokości około 24 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz około 42 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o zmianie założeń odnośnie okresu ekonomicznej użyteczności aktywów spółki Rottneros AB wynikających z rozliczenia ceny nabycia tej spółki, w efekcie czego zmianie ulegnie całkowity koszt amortyzacji w roku 2017 i 2016.

"Odpis z tytułu utraty wartości wynika ze zmian założeń testu utraty wartości przeprowadzonego metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w zakresie wolumenu produkcji i cen sprzedaży oraz planowanych inwestycji. Odpis spowoduje obniżenie wyniku brutto emitenta oraz wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2017" - czytamy w komunikacie.

W związku z decyzją o zmianie założeń odnośnie okresu ekonomicznej użyteczności aktywów spółki Rottneros AB z siedzibą w Szwecji wynikających z rozliczenia ceny nabycia tej spółki w 2017 r. koszt amortyzacji będzie zmniejszony o około 19 mln zł, co będzie miało wpływ na zwiększenie skonsolidowanego wyniku brutto grupy kapitałowej emitenta za 2017, podano także.

W 2016 r. koszt amortyzacji zostanie zmniejszony o około 19 mln zł, co będzie miało wpływ na zwiększenie skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta poprzez zyski zatrzymane.

Ostateczna wartość utworzonego odpisu aktualizującego oraz korekty amortyzacji zostanie zaprezentowana w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, które będzie opublikowane 9 kwietnia 2018 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)