Columbus Energy przekłada plany oferty publicznej serii GWarszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Columbus Energy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) aktualizację prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na rynek główny GPW z NewConnect i przełożył plany przeprowadzenia oferty publicznej akcji emisji serii G, poinformowała spółka.

"Podjęcie decyzji o przełożeniu nowej emisji akcji było możliwe dzięki ważnej zmianie w sposobie finansowania produktu 'abonament na słońce', gdzie spółka wdrożyła model pełnego finansowania klientów bezpośrednio z finansowania zewnętrznego. Model ten pozwala na utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu przychodów bez potrzeby angażowania środków własnych - jak odbywało się to wcześniej" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Spółka poinformowała o złożeniu prospektu emisyjnego wyłącznie w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji wszystkich serii na rynek regulowany GPW. Zarząd spółki oczekuje, że zmiana rynku notowań zwiększy zainteresowanie inwestorów spółką i pomoże w szybszym rozwoju oraz budowie wartości. Jednocześnie zarząd zamierza rekomendować WZA uchylenie podjętej uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej emisji akcji serii G, podano także.

"Columbus Energy osiągnęła w 2017 r. przychody na poziomie skonsolidowanym w wysokości 30,66 mln zł i miała 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej, notując wyraźny wzrost wyników finansowych w ujęciu rok do roku. Spółka prowadzi działania prorozwojowe, których celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce" - czytamy dalej.

Columbus Energy przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Prospekt Columbus Energy w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do KNF na początku listopada ub.r. Columbus Energy zamierzał przeprowadzić ofertę publiczną w ramach emisji akcji serii G oraz zmienić rynek notowań na rynek regulowany GPW.

Columbus Energy jest liderem w obszarze pozyskiwania energii ze słońca. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od marca 2016 r.

(ISBnews)