Danwood chce przeznaczać na dywidendę 50-100% zysku grupy od 2020 r.Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka.

"Zgodnie z obowiązującą w spółce na datę prospektu polityką dywidendową, zarząd zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości pomiędzy 50% a 100% zysku netto grupy wypracowanego w roku poprzednim, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy i spółki oraz planów inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami aktualnymi na datę prospektu, dywidenda będzie wypłacana, począwszy od roku 2020, tj. z zysku wypracowanego w roku 2019, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników wynikających z umowy kredytowej emitenta zawartej z Bankiem Pekao S.A." - czytamy w prospekcie.

Rozważając możliwość wypłaty dywidendy przez spółkę, należy mieć na uwadze, że środki na wypłatę dywidendy będą pochodziły przede wszystkim z zysków wypracowanych przez spółki zależne, a więc - pomimo istnienia możliwości zaliczkowej wypłaty przez spółkę zależną - może wystąpić roczne przesunięcie pomiędzy wypłatą dywidendy przez spółkę zależną a wypłatą dywidendy przez Danwood, zastrzeżono w prospekcie.

14 grudnia 2017 r. zawarto z Bankiem Pekao umowę kredytową, zgodnie z którą jest możliwa:

(a) dystrybucja środków pieniężnych przez Danwood do akcjonariuszy (w tym Danwood Holding) poprzez wypłatę w jakiejkolwiek formie (w tym w szczególności poprzez wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, objęcie lub nabycie obligacji lub udzielenie pożyczki akcjonariuszom oraz spłatę pożyczki od akcjonariuszy, zwrot wkładów wniesionych na kapitał zakładowy, pod warunkiem, że: (i) w momencie wypłaty nie trwa naruszenie umowy i nie wystąpi ono w wyniku dokonania wypłaty, (ii) wypłata dywidendy nastąpi ze środków, które mogą zostać zgodnie z prawem przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz (iii) w momencie dokonania dystrybucji jedynymi akcjonariuszami spółki są: (i) emitent lub (ii) emitent i kadra menedżerska;

(b) dystrybucja środków pieniężnych przez emitenta do akcjonariuszy (w tym DHH) poprzez wypłatę w jakiejkolwiek formie (w tym w szczególności poprzez wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, objęcie lub nabycie obligacji lub udzielenie pożyczki akcjonariuszom oraz spłatę pożyczki od akcjonariuszy, zwrot wkładów wniesionych na kapitał zakładowy) pod warunkiem, że: (i) taka wypłata nie może nastąpić ze środków pochodzących z zaliczek uzyskiwanych od klientów w kwotach wyższych niż 90% różnicy pomiędzy kwotą zaliczki a wartością prac w toku, (ii) wypłata dywidendy nastąpi ze środków, które mogą zostać zgodnie z prawem przeznaczone na wypłatę dywidendy, (iii) dźwignia finansowa nie przekroczy wskaźnika 2,0, zarówno przed, jak i po dokonaniu takiej wypłaty, (iv) w momencie wypłaty nie trwa naruszenie umowy i nie wystąpi ono w wyniku dokonania takiej wypłaty, podano też w dokumencie.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)