Danwood chce obniżyć dług netto do skoryg. EBITDA do poniżej 3x na koniec br.Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Danwood Holding planuje obniżyć wskaźnik relacji długu netto do EBITDA skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych do poniżej 3x na koniec 2018 r. i do ok. 2x rok później, podała spółka. Na koniec 2017 r. dług netto/ EBITDA wynosił 4,6x.

"Dzięki efektowi skali oraz ścisłemu monitorowaniu kosztów realizacja ww. planów powinna przełożyć się docelowo na wzrost EBITDA oraz poprawę marży EBITDA. Ze względu na koszty wejścia wyjątek mogą stanowić pierwsze lata obecności na nowych rynkach. Finansowym celem grupy jest obniżenie wskaźnika relacji długu netto do EBITDA skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych (zgodnie z definicją w umowie kredytowej zawartej przez emitenta i Danwood jako kredytobiorców z Bankiem Pekao S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r.) do wartości niższej niż 3 na koniec 2018 roku oraz do wartości około 2 na koniec 2019 roku, aby było możliwe uchwalenie wypłaty dywidendy zgodnie z zadeklarowaną polityką dywidendy" - czytamy w prospekcie.

W tym samym okresie Grupa uzyskała CAGR EBITDA 27,5%

Wynik EBITDA grupy w 2017 roku wyniosła 61,21 mln zł (wzrost o 23,9% r/r), zaś w okresie 2015-2017 jego wzrost (CAGR) wyniósł 27,5%.

Dług netto na koniec 2017 r. wynosił 280,67 mln zł.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)