ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017


Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 97 mln zł, EBITDA: 28 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 26 mln zł, podano w komunikacie.
Wstępne wyniki grupy za cały 2017 r. ukształtowały się następująco:
"Przychody: 4 635 mln zł
Zysk brutto ze sprzedaży: 284 mln zł
EBITDA: 59 mln zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT: 53 mln zł
Zysk netto skorygowany: 34 mln zł (zysk netto raportowany: 25 mln zł*)
Dług netto: 91 mln zł" - czytamy dalej.
ABC Data wyjaśniła, że zysk netto raportowany (*) jest obciążony jednorazowym odpisem w ciężar wyniku skonsolidowanego za 2017 rok nierozliczonej kwoty aktywa, tj. 8 956 tys. zł, związanego ze zmianą zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych z tytułu używania znaków wniesionych w 2011 roku aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing sp. z o.o. przez ABC Data S.A. Jest to konsekwencja Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
"Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej ABC Data w 2017 roku były koncentracja na realizacji transakcji wysokomarżowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży wygenerowany przez spółkę zależną S4E S.A. - podsumowano w komunikacie.
Rozszerzony skonsolidowany raport za rok 2017 zostanie opublikowany 19 kwietnia 2018 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, przypomniała także spółka.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)