Unimot rekomenduje wypłatę 1,7 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Unimotu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł tj. 1,7 zł na akcję z zysku za 2017 r. Jednocześnie spółka zmieniła politykę dywidendową, która teraz zakłada wypłatę minimum 30% wypracowanego zysku w danym roku, przy dotychczasowej, która przewidywała wypłatę 30% zysku, podał Unimot.

"Po analizie bieżącej i oczekiwanej sytuacji operacyjno-finansowej, z uwzględnieniem potencjalnych planów rozwojowych, chcielibyśmy podzielić się z naszymi akcjonariuszami ok. 55% zysku wypracowanego w 2017 r. Inwestorzy obdarzyli nas dużym zaufaniem w roku 2017, gdy spółka przenosiła swoje notowania na główny parkiet i pozyskiwała kapitał w ramach emisji nowych akcji. Doceniając to zaufanie, chcemy przeznaczyć większą niż w ubiegłych latach część zysku właśnie dla nich i taka jest nasza rekomendacja dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Unimot ma za sobą rok pełen wyzwań, ale w naszej ocenie zarekomendowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla grupy i jej bieżącej działalności" – powiedział prezes Maciej Szozda, cytowany w komunikacie.

Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł, co stanowi ok. 55% wypracowanego jednostkowego zysku netto w 2017 r i kwotę o 42% wyższą niż rok temu. Pozostałą część zysku, w kwocie 11,3 mln zł, zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano także.

Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy był 5 czerwca 2018 r., a dniem jej wypłaty - 19 czerwca 2018 r.

"Jednocześnie zarząd Unimot postanowił zmienić stosowaną politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi założeniami, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z tego zysku. Rekomendacja zarządu będzie każdorazowo zależała m.in. od aktualnej sytuacji operacyjno-finansowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Polityka dywidendowa stosowana w poprzednich latach, zakładała wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto, podano również.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)