X-Trade Brokers 

X-Trade Brokers podjął decyzję o wznowieniu działań mających na celu wygaszenie działalności na rynku tureckim i likwidacji spółki zależnej X Trade Brokers Menkul Degerler A.S, podała spółka. Zarząd dokonał także aktualizacji strategii grupy kapitałowej XTB, uwzględniając dodatkowo Afrykę i Azję jako nowe kierunki ekspansji geograficznej. 

X-Trade Brokers (XTB) nie wyklucza inwestycji w spółki o podobnym profilu, ale zakłada że głównym motorem wzrostu grupy będzie rozwój organiczny, wynika z zaktualizowanej strategii grupy. XTB zamierza rozwijać działalność poprzez ekspansję na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu. 

Santander Bank Polska, BZ WBK 

Bank Zachodni WBK planuje, że nową nazwą Santander Bank Polska będzie posługiwał się od września br. , podał bank w komunikacie. >>>> 

 
>>> Zobacz też rekomendacje   

British Automotive Polska

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) uzyskała zgodę instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80% zysku w formie dywidendy. >>>>    

Newag  

Zarząd Newagu podjął uchwałę zakładającą niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 14,8 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>> 

AmRest

Przychody Grupy AmRest wyniosły 348 mln euro w I kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 31,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 31,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

MOL

Rada dyrektorów MOL wybrała Zsolta Hernádiego na prezesa na kolejną kadencję, podała spółka. >>>>  

Ghelamco Invest NV

Ghelamco Invest NV (Ghelamco Invest Belgia) rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach programu o wartości do 250 mln euro, poinformował Ghelamco Invest sp. z o.o. Spółka nie bierze pod uwagę możliwości rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski. >>>>  

Ferrum

Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 305,76 mln zł przychodów w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>>  

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin odnotował 0,58 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach 31,2 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, prezentując wstępne jednostkowe wyniki finansowe. >>>>  

GetBack  

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku z poziomu B+ do poziomu B- i umieścił go na negatywnej liście obserwacyjnej, podał Fitch. >>>>  

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 183,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 247,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Play Communications

Decyzja dotycząca przekazania rezerwacji częstotliwości PAGI w paśmie 3,7 GHz w regionie mazowieckim na rzecz Play Communications uprawomocniła się, poinformowała spółka. >>>> 

Selena FM

Selena FM odnotowała 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PlayWay

PlayWay otrzymał od dystrybutora - Koch Media GmbH informację dotyczącą wydania gry 'Agony', zgodnie z którą sprzedaż gry przy udziale dystrybutora rozpocznie się 29 maja br., poinformowała spółka. Premiera gry w sklepie Steam również zaplanowana jest na ten dzień. >>>>  

Ovostar Union

Ovostar Union odnotował 22,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ovostar Union planuje zwiększyć stado kur niosek o 9% r/r do 7,2 mln w 2018 r. a produkcję jaj o 5% do 1,75 mln, podała spółka. >>>>  

Grupa Kęty   

Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie Grupy Kęty dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 228,52 mln zł z zysku za 2017 r. podała spółka. Propozycja zarządu zakłada przeznaczenia na dywidendę za ub. rok kwoty 190,43 mln zł. >>>>  

Ten Square Games

Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka. >>>>   

Introl  

Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 4 tys. zł, a EBITDA 24,1 mln zł w 2017 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>> 

Quercus TFI 

Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. >>>>  

AAT Holding

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos zawarła listy intencyjne z Telewizją Polską oraz Pocztą Polską w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego i synergii biznesowych, zaś Enea Serwis podpisała z Kolejowymi Zakładami Łączności porozumienia na rzecz rozwoju elektromobilności, poinformowało Ministerstwo Energii - inicjator podpisania porozumień. >>>>  

Grupa Lotos odnotowała szacunkowo 0,63 mld zł EBITDA w I kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

mBank

mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 300 mln euro i zapadalności 7 lat w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji, podał mBank. Deklaracje nabycia listów zastawnych na łączną kwotę ponad 800 mln euro złożyło 60 inwestorów. >>>>   

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), JSW Innowacje, Główny Instytut Górnictwa oraz Joy Global (Poland) powołały konsorcjum w celu realizacji Samodzielnej Obudowy Kotwiowej (SOK), podała spółka. W ramach przedsięwzięcia, w kopalni KWK Budryk zaplanowano pilotażowo-badawczą inwestycję praktycznie testującą efektywną technikę SOK, podano także.>>>>  

ABC Data

ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na 2018 r. w maju. >>>>   

Benefit Systems

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 184 tys. akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. >>>> 

Gekoplast

Akcje Gekoplastu zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 24 kwietnia br., poinformowała spółka.>>>>   

Mirbud, JHM Development

Mirbud - akcjonariusz JHM Development, reprezentujący 86,26% kapitału spółki zgłosił projekt uchwały o przeznaczeniu przez spółkę kwoty 2,08 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,03 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r. wynika ze zmienionych projektów uchwał na walne spółki, zaplanowane na 11 maja. >>>>