Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 31,1% r: r do 348 mln euro w I kw. br.Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 348 mln euro w I kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 31,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 31,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na dynamikę sprzedaży grupy w I kw. 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników 15 restauracji KFC w Niemczech, nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 47 mln euro przychodów w I kw. 2018). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w I kw. 2018 wzrosły o 14,5%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła 164 mln euro w I kw. 2018 r., co stanowi wzrost o 20,9% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 17%.

Przychody dywizji rosyjskiej w I kw. wyniosły 39 mln euro i były o 22,8% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 37,4% r/r.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w I kw. 2018 r. kształtowała się na poziomie 126 mln euro i była o 54,7% wyższa niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły 55 mln euro w I kw. i były o 13,2% wyższe niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 15 mln euro w I kw. 2018 r. i były o 10,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. (wzrost o 17,3% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w I kw. 2018 r. wyniosły 4 mln euro i były o 38,6% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 34%, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)