mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 300 mln euro, popyt to 800 mln euroWarszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 300 mln euro i zapadalności 7 lat w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji, podał mBank. Deklaracje nabycia listów zastawnych na łączną kwotę ponad 800 mln euro złożyło 60 inwestorów.

"Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez hipoteczne ramię mBanku wyniosła 42 pkt bazowych ponad MidSwap. Kupon wyniósł 1,073%. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 pkt bazowych, która w trakcie budowy książki popytu została obniżona do poziomu 42 pkt bazowych. W efekcie osiągnięto historycznie niską marżę, która stanowi benchmark dla wyceny przyszłych emisji międzynarodowych mBanku Hipotecznego" - czytamy w komunikacie.

Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży i ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych mBanku Hipotecznego na łączną kwotę ponad 800 mln euro złożyło 60 inwestorów, podano także.

mBank Hipoteczny jest regularnym emitentem polskich listów zastawnych od 2000 r. Dotychczasowe emisje w euro realizowane były w formie private placement i nie przekraczały 100 mln euro. Obecna - na 300 mln euro to - wg banku - najkorzystniej uplasowana emisja długu na rynku międzynarodowym w jego dotychczasowej historii.

"Ustanowienie w 2017 r. międzynarodowego programu emisji, dostosowanie jej formatu do standardów europejskich oraz dystrybucja do szerokiej bazy inwestorów pozwoliły na uplasowanie benchmarkowej emisji w euro na bardzo korzystnych warunkach" - czytamy także.

Łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne wynosi ok. 19,6 mld zł, co stanowi ok. 5% wartości kredytów mieszkaniowych. Bank podał, że dla porównania, poziom finansowania tego typu kredytów listami zastawnymi w Czechach wynosi ok. 37%, w Niemczech 16%, we Francji 21%, a w Szwecji 58%.

mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku, kontrolowanego przez Commerzbank. To największy w Polsce specjalistyczny bank hipoteczny - obecny na rynku od 1999 roku oraz największy emitent listów zastawnych.

(ISBnews)