GPW zawiesiła obrót akcjami AAT Holding w związku z żądaniem przymusowego wykupu


Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holdingod 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka.
Lock Syndication obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio (przez AAT Holding i jej spółkę zależną Polon-Alfa S.A.) 7 803 980 akcji AAT Holding, stanowiących ok. 97,55% kapitału zakładowego i uprawniających do ok. 97,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym AAT Holding i Polon-Alfa S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wykonują prawa głosu z posiadanych akcji własnych.
"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, tj. 196.020 akcji spółki, które stanowią 2,45% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 196 020 głosów, odpowiadających ok. 2,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (akcje objęte wykupem). Akcje objęte wykupem zostaną nabyte przez Lock Syndication i spółkę" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu został ustalony na 25 kwietnia 2018 r., a cena wykupu wynosi 24,5 zł za jedną akcję spółki.
Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od 2015 r.
(ISBnews)