Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu AquisWarszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyrazili zgodę na zbycie 384 025 sztuk akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (Aquis), w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, w przypadku jej decyzji o realizacji IPO, podała giełda.

GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP, czyli 25,3 mln zł.). Na 31 grudnia 2017 r. wartość pakietu akcji GPW w sprawozdaniach finansowych wynosiła:
- jednostkowym: 25,3 mln zł,
- skonsolidowanym: 13,1 mln zł.

W styczniu 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Aquis wyraziło kierunkową zgodę na rozpoczęcie procesu publicznej sprzedaży akcji Aquis. GPW wynegocjowało minimalną cenę sprzedaży pakietu akcji GPW 11,475 mln GBP. Oferta publiczna akcji Aquis oraz wynegocjowane minimalne warunki dają potencjalną możliwość sprzedaży akcji Aquis będących w posiadaniu GPW od 2013 r. przy uzyskaniu godziwej stopy zwrotu z tej inwestycji, przekraczającej średnioważony koszt kapitału GPW.

W marcu GPW podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku decyzji o realizacji IPO. Sprzedaż udziałów w Aquis będzie uzależniona m.in. od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych. GPW będzie oczekiwać uzyskania wymaganych zgód, przy założeniu, że wartość sprzedaży udziałów w Aquis będzie nie niższa niż 11,475 mln GBP. Ostateczna wartość transakcji zależeć będzie od warunków rynkowych.

Wcześniej na początku marca br. wiceprezes GPW Jacek Fotek poinformował, że IPO Aquis Exchange może mieć miejsce w bieżącym roku.

Pod koniec lutego GPW podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange, w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)