Wcześniej resort podał, że zorganizuje w lutym cztery przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 5,2-6,8 mld zł. Za każdym razem miały to być papiery 52-tygodniowe.

Na przetargu 9 lutego oferta miała wynieść 1,7-2,2 mld zł. Kolejne będą zorganizowane w dniach 16 i 23 lutego z ofertą po 1,3-1,8 mld zł na każdym z nich.

Na ostatnim przetargu, 26 stycznia, resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 722,15 mln zł wobec oferty wynoszącej 900-1.100 mln zł. Popyt wyniósł 764,15 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,436%, a cena minimalna 9.560,30 zł.