Akcjonariusze Grupy WP.pl zdecydowali o wypłacie 0,96 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy WP.pl zdecydowali o wypłacie 0,96 zł na akcję dywidendy z zysku za 2017 r. oraz z zysków lat ubiegłych, wynika z podjętych przez walne uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć:
- zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7 575 694,46 zł w całości oraz
- kwotę 20 204 037,7 zł pochodzącą z zysków z lat ubiegłych spółki
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 0,96 zł na jedną akcję, w łącznej wysokości 27 779 732,16 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki" - czytamy w treści uchwały.
Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2018, podano także.


Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)