Zysk netto ZM Ropczyce to 2,5 mln zł w I kw. 2018 r., oczyszczony to 9,4 mln zł


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Zysk netto wyniósł 2,5 mln zł (-47,4% r/r), co było konsekwencją podatku związanego ze zbyciem akcji ZM Invest. Po wyeliminowaniu wpływu tego jednostkowego zdarzenia wynik finansowy netto ukształtowałby się na poziomie 9,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 13 mln zł wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,4 mln zł i był o 79,8% wyższy r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,97 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 67,49 mln zł rok wcześniej.
Spółka zrealizowała sprzedaż na poziomie 43,3 mln zł (+34% r/r) w zakresie obsługi firm z segmentu hutnictwa żelaza i stali, 16,6 mln zł (+63,6% r/r) w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych oraz 20,9 mln zł (+14,7% r/r) w segmencie przemysłu cementowo wapienniczego.
"Wzrosty sprzedaży w poszczególnych segmentach to efekt naszych intensywnych działań marketingowych oraz utrzymującego się wysokiego poziomu zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. W ostatnim kwartale istotną rolę w naszej sprzedaży odegrały umowy ramowe i inwestycyjno-remontowe realizowane w ramach przyjętej w ubiegłym roku strategii 4D. Wypracowane przez lata kontakty i doświadczenie procentują rosnącym zakresem współpracy zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi odbiorcami. Sądzimy, że dobra koniunktura utrzyma się jeszcze przez około 2-3 lata" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,27 mln zł wobec 4,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)