Akcjonariusze Śnieżki zdecydują 25 V o 2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.


Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydują o przeznaczeniu 25,24 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 maja.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka […] postanawia: zysk netto za 2017 rok w wysokości 41 534 378,09 zł przeznaczyć na:
1. Dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 25 235 556 zł, [..]
2. Różnica w kwocie 16 298 822,09 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
Na dzień dywidendy zaproponowano 12 czerwca, a na termin wypłaty dywidendy 26 czerwca br.
W czerwcu ub.r. akcjonariusze Śnieżki zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu do 40,38 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 3,2 zł na akcję.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 55,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 53,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 41,54 mln zł wobec 33,31 mln zł zysku rok wcześniej.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.
(ISBnews)