Jest to odpowiedź na wywołane obecnym kryzysem finansowym restrykcje kredytowe banków komercyjnych.

"Może to skierować fundusze bezpośrednio do elementów sektora przedsiębiorstw przy jednoczesnym wsparciu aktywności rynku wtórnego, usuwając w ten sposób przeszkody w dostępie firm do rynków kapitałowych" - głosi komunikat BoE.

Program APS zacznie funkcjonować 13 lutego, a wiadomość o jego uruchomieniu spowodowała wzrost notowań krótkoterminowych szterlingowych papierów wartościowych.

"Jest to jedno z pierwszych zaobserwowanych podczas kryzysu przedsięwzięć, które faktycznie omija banki i pozwala przedsiębiorstwom zaciągać pożyczki bezpośrednio w Banku Anglii. Z tego punktu widzenia można je ewentualnie uważać za pierwsze wskazanie, że banki (komercyjne) nie powrócą do normalnych warunków w przewidywalnej przyszłości" - powiedział Reuterowi Jonathan Loynes, główny ekonomista do spraw europejskich w firmie konsultingowej Capital Economics.