„Tak jak sankcje, które obecnie przedłużamy, również i te są zsynchronizowane z naszymi partnerami z UE i USA. Z całą globalną koalicją proukraińską. I są one związane z tym, że Rosja nie realizuje mińskich porozumień (w sprawie konfliktu w Donbasie – PAP) i porozumień o wstrzymaniu walk” – powiedział.

Poroszenko podkreślił, że nowe sankcje wywołane są z zastosowaniem przez Rosję broni chemicznej w Wielkiej Brytanii oraz z nielegalnymi w świetle prawa międzynarodowego wyborami prezydenta Rosji na zaanektowanym przez nią Krymie.

Prezydent oświadczył też, że Ukraina rezygnuje z udziału w organach koordynujących działalność Wspólnoty Niepodległych Państw.

„Ukraina nie będzie więcej uczestniczyć w żadnych organach koordynacyjnych WNP. Proszę Pawła Anatolijowycza (Klimkina, szefa MSZ Ukrainy) o przedstawienie mi w ciągu najbliższego tygodnia propozycji w sprawie wycofania naszych przedstawicieli z Mińska, z organów koordynacyjnych WNP. W warunkach, kiedy jest to koordynowane przez państwo agresora, nie mamy tam co robić” – powiedział Poroszenko.

Po posiedzeniu RBNiO poinformowała, że nowe sankcje wobec Rosji dotyczą osób fizycznych i prawnych, związanych z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie i wyborami na Krymie. Dotkną też one „przedstawicieli rosyjskich władz okupacyjnych na Krymie oraz bojowników rosyjskich formacji zbrojnych na okupowanych terytoriach obwodu donieckiego i ługańskiego”.

„Wprowadzono także sankcje wobec osób, zaangażowanych w agresję informatyczną i cybernetyczną przeciw naszemu państwu i bezprawnych działań przeciwko obywatelom Ukrainy, nielegalnie przetrzymywanym w Rosji, deputowanych Dumy Państwowej i Członków Rady Federacji” – czytamy w komunikacie, w którym nie podano nazw firm objętych restrykcjami ani nazwisk.

12 marca państwa UE przedłużyły o kolejne pół roku sankcje nałożone za działania naruszające lub podważające integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Restrykcje to zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu do wszystkich 28 państw UE. Sankcje będą obowiązywały do 15 września.

Restrykcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów, wprowadzone w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie objęły 150 osób: rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Władimira Putina. Zamrożenie aktywów dotyczy 38 firm i organizacji.

USA nałożyły na początku kwietnia sankcje, które objęły 24 rosyjskich przedsiębiorców, menadżerów i przedstawicieli władz, a także 14 rosyjskich firm, w tym - co jest bezprecedensowe - wielki prywatny biznes spoza sektora naftowo-gazowego. Według szacunków zachodnich agencji informacyjnych w rezultacie spadków wartości akcji rosyjscy przedsiębiorcy stracili w pierwszych dniach po ogłoszeniu sankcji łącznie 16 mld USD.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)