Serinus Energy

Serinus Energy wystąpił do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN, podała spółka. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę zgodną w wnioskiem Serinus Energy o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN, podała spółka. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 14,6 mln zł w kwietniu 2018 r. i były wyższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Reklama

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w kwietniu 2018 r. wyniosły około 56,4 mln zł i były wyższe o około 15,5% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 216,9 mln zł i była wyższa o ok. 17,3% r/r. >>>>


>>> Zobacz też rekomendacje

Cognor

Moody's Investors Service podniósł rating Cognoru do Caa1 z perspektywą pozytywną wobec wcześniejszego Caa2 z perspektywą stabilną, podała spółka. "Analitycy agencji uzasadniają swoją decyzję między innymi znaczną poprawą wyników finansowych spółki" – czytamy w komunikacie.

Mabion

Akcje Mabionu wejdą w skład indeksu mWIG40 i mWIG40TR po usunięciu z listy uczestników indeksów akcji GetBack po sesji 8 maja br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). >>>>

Próchnik

Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. >>>>

Sygnity

Piotr Wierzbicki zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych Sygnity, poinformowała spółka. >>>>

JHM Development

JHM Development sprzedał 22 lokale i przekazał 28 w kwietniu br, poinformowała spółka. Narastająco w 2018 r. spółka sprzedała 115 lokali i przekazała 142. Jednocześnie liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych na koniec kwietnia 2018 r. (umowy nieujęte w przychodach) wyniosła 198, dodano.

Unified Factory

Sąd nie przychylił się do wniosku o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec prezesa Unified Factory Macieja Oknińskiego, co oznacza, iż prawdopodobnie nie będzie on mógł pełnić swoich obowiązków co najmniej do końca czerwca 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>

PlayWay

United Independent Entertainment GmbH (UIG) wniósł pozew cywilny przeciwko PlayWay, zarzucając spółce naruszenie zobowiązań w związku z dystrybucją gry "Farm Manager 2018", podała firma. PlayWay uznaje pozew za bezzasadny. >>>>

Cherrypick Games

Cherrypick Games - rok wcześniej, niż pierwotnie planował - rozpoczął prace nad nową grą dla kobiet o roboczym tytule "Crime Stories", dzięki udanej komercjalizacji gry "My Hospital", podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu ub.r. marża wynosiła 7 USD/b, podała spółka. >>>>

Grupa Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 19 mln zł w kwietniu br. i były niższe o 4,3% r/r, poinformowała spółka. >>>>

PGE, ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland (EMP) jest przekonane, że za rok będzie mogło zaprezentować funkcjonalny prototyp samochodu elektrycznego, poinformował ISBnews prezes Piotr Zaremba. >>>>

ZCh Police

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości 0,53 zł za akcję, podała spółka. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 27,3% r/r do 64,88 mln zł w kwietniu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-kwiecień br. przychody wzrosły o 21,6% do 235,59 mln zł. >>>>

Mirbud

Mirbud zawarł dwie umowy na budowę hal w Szczecinie Załom Wschód oraz w Szczecinie Trzebuszu o wartości odpowiednio 42,5 mln zł netto i 39,3 mln zł netto, poinformowała spółka. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo prognozuje, że jego wynik EBITDA za 2018 r. wzrośnie o 10,9% r/r do 778,7 mln zł., a udział rynkowy według pracy przewozowej wzrośnie o 2,3 pkt proc. do 53,9%, podała spółka. Do końca roku ma powstać uaktualniona strategia rozwoju spółki. >>>>

GetBack

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 7,65 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na akcję, podała spółka. >>>>

GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku. >>>>

GetBack planuje przygotowanie nowej strategii biznesowej i finansowej, która pozwoli m.in. obniżyć koszty operacyjne w br., a w dalszym horyzoncie podjąć działania w celu pozyskania kapitału i finansowania dla kontynuacji rozwoju działalności, w szczególności akwizycji nowych portfeli, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. >>>>