Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,17 zł na akcję dywidendy za 2017 r.Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Celon Pharma rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 7,65 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na akcję, podała spółka.

„Zarząd podjął uchwałę o zarekomendowaniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2017 w kwocie 25 615 332,52 zł, w ten sposób, że zysk ten sposób, że:

a) w kwocie 17 965 332,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

b) w kwocie 7 650 000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,17 zł na jedną akcję)" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd rekomenduje 12 czerwca 2018, a jako termin wypłaty dywidendy - 25 czerwca 2018 r., podano także.

„W ocenie zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych spółki i pozwala jednocześnie spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju" - czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)