ZE PAK

Zarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "W podjętej uchwale zarząd spółki postanowił zaproponować dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w 2017 roku w wysokości 90 636 796,27 zł, w następujący sposób:
a) kwotę 60 988 256,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 1,20 zł,
b) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.
Według spółki zaproponowana kwota dywidendy stanowi 67,29% osiągniętego w 2017 roku zysku netto.

Infoscan

Infoscan zarejestrował spółkę zależną Infoscan LLC w rejestrze spółek stanu Delaware (USA), poinformowała spółka. "Rejestracja spółki pozwala emitentowi na przeprowadzenie działań formalnych, związanych z rozpoczęciem drugiego etapu pilotaży prowadzonych we współpracy z amerykańskimi klinikami snu i startem testów w kolejnych klinikach z USA" - czytamy w komunikacie. Rejestracja spółki zależnej ma istotne znaczenie w kontekście przygotowań Infoscan do wejścia na strategiczny rynek USA, co może mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe spółki w najbliższym okresie, podano również

>>> Zobacz też rekomendacje   

Ronson Development

Ronson Development miał na koniec I kwartału ukończonych 275 lokali, które nie zostały przekazane klientom, z czego 148 o wartości 65,5 mln zł było już sprzedanych, poinformowała spółka. "Większość tych lokali zostanie przekazana klientom w ciągu II kwartału" - powiedział dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski podczas prezentacji wyników.

Ronson Development SE odnotował 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 128 mieszkań i 2 lokali usługowych w III etapie Osiedla Warszawa w warszawskich Włochach, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania III etapu inwestycji Osiedle Warszawa to I kw. 2020 roku. W dwóch budynkach, na które składa się trzeci etap Osiedla Warszawa, powstanie 128 mieszkań o szerokiej gamie metraży – od 39,37 m2 do 110,15 m2. Będą to lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe oraz jedna kawalerka, podano. 

Enea

Grupa kapitałowa Enea miała wstępnie 240 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 2 989 mln zł przychodów oraz 702 mln zł EBITDA za I kwartał 2018 roku, podała spółka. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank zmienił podejście księgowe do ujmowania kosztów z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji oraz fundusz gwarancyjny banków w stosunku do roku ubiegłego. W efekcie w ciężar kosztów I kwartału 2018 r. bank rozpoznał łącznie 54,66 mln zł składki, podała instytucja. >>>>   

PCM

Prime Car Management (PCM) odnotował 6,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbisc Enterprises

Asbisc Enterprises odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,55 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbis ocenia, że wyniki po I kwartale utwierdzają w przekonaniu, że całoroczna prognoza finansowa jest wiarygodna i osiągalna, poinformował dyrektor relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Spółka chce koncentrować się na dystrybucji z wartością dodaną (VAD) oraz rozwoju marek własnych, szczególnie nowego brandu w segmencie Internetu rzeczy (IoT). >>>> 

LUG

LUG odnotował 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 11,7% w skali roku i o 3,3% w ujęciu kwartalnym do 91,37 mld zł na koniec I kw. br. Wskaźnik NPL wzrósł do 3% w I kw. br. wobec 2,6% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej. >>>> 

Altus TFI 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 715 277 825,38 mln zł na koniec kwietnia, podało TFI. >>>>  

Novaturas

Novaturas odnotował 0,95 mln euro zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,14 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

British Automotive Holding

Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) postanowiło, że z zysku netto w kwocie 61,83 mln zł za 2017 r. 38,23 mln zostanie przeznaczone do podziału między akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Oznacza to, że na dywidendę przeznaczono 80% zysku, a jej stopa wyniesie ponad 10%. >>>>   

Vigo System

Vigo System odnotowało 3,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Projprzem

Dobra sytuacja Projprzem Makrum, w tym niskie zadłużenie i możliwość sprzedaży nieoperacyjnych aktywów, pozwala na wypłatę dywidendy bez negatywnego wpływu na plany rozwojowe spółki, poinformował prezes Piotr Szczeblewski. >>>> 

GetBack

EuroRating zmienił dodatkowe oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack z częściowej niewypłacalności – "selective default" (sd) na pełną niewypłacalność – "default" (d), poinformował GetBack. Jednocześnie EuroRating utrzymał rating nadany spółce na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną. >>>> 

Global Cosmed

Global Cosmed szacuje wstępnie 71,7 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBITDA grupy kapitałowej w I kwartale 2018 roku, podała spółka. >>>>  

11 bit studios

Bartosz Brzostek, członek zarządu 11 bit studios, złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, podała spółka. >>>> 

Sprzedaż gry „Frostpunk" po 14 dniach od premiery jest 4 razy większa, niż w przypadku poprzedniego tytułu „This War of Mine" (TWoM), poinformował prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski. >>>> 

11 bit studios pokaże „content plan" dla gry 'Frostpunk' jeszcze w maju, poinformowali przedstawiciele spółki. Nadal rozwija także grę This War of Mine (TWoM). >>>> 

11 bit studios pracuje nad nowym tytułem, który określa jako 'Projekt8', zapowiedzieli przedstawiciele spółki. >>>> 

11 bit studios chce realizować jednocześnie trzy 'coraz większe' gry, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 50 mln zł w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r. >>>>  

Griffin Premium RE

Griffin Premium RE przystąpi do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych pod nazwą Quattro Business Park w Krakowie, wynika z komunikatu spółki. >>>> 

Vigo System

Vigo System podtrzymuje cel 50-procentowego wzrostu sprzedaży, do 40 mln zł w tym roku, poinformował prezes Adam Piotrowski. >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo miało 1 215,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 63,3 mln zł EBIT i 35,6 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Rafako

Rafako pracuje nad przygotowaniem trzech prototypów pojazdów elektrycznych i chce, by przynajmniej jeden z nich był do końca tego roku gotowy do testów, poinformował ISBnews lider projektu Michał Maćkowiak. >>>> 

Inpro

Zarząd Inpro podjął uchwałę, w której wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2017 rok w kwocie 10,01 mln zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 0,25 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka. >>>>  

PGNiG

Norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło dokumentację geologiczną i plany zagospodarowania dla złóż Ærfugl i Skogul, w których udziały posiada PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2020 rok, podała spółka. >>>>  

Cognor

Cognor oczekuje dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższym czasie i ewentualnego wzrostu popytu na stal z takich branż jak budownictwo czy motoryzacja, wynika ze słów dyrektora finansowego i członka zarządu Krzysztofa Zoły. >>>>  

Polwax  

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 6 czerwca o niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok i przeznaczeniu 17,2 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę. >>>> 

Ten Square Games

Ten Square Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w piątek, 11 maja, podała spółka. >>>>  

CDRL 

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. >>>>  

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie z zysku netto za 2017 r. w wysokości 354,79 mln zł, kwoty 123,99 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,25 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>> 

ABC Data

ABC Data rekomenduje przeznaczenie wypłatę dywidendy łącznie 38,83 mln zł, czyli 0,31 zł na akcję. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki do wypłaty zostałoby 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

XTPL

Spółka XTPL złożyła wniosek w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z emisją nowych akcji. >>>> 

ZUE

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, o wartości 65 mln zł brutto (52,8 mln zł netto) w postępowaniu przetargowym na "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. >>>> 

ZUE odnotowało 1,89 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r., podała spółka prezentując wstępne dane. Strata operacyjna wyniosła 2,34 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 210 tys. zł. >>>>  

Wartość portfela zamówień ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł, podała spółka. >>>> 

Ergis 

Zarząd Ergisu wystąpił do rady nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,2 zł na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż 7,6 mln zł z zysku uzyskanego w 2017 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Baltona  

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 37,75 mln zł w kwietniu 2018 r. i były wyższe o 15% r/r, podała spółka. >>>>  

Gorenje

Gorenje - w procesie poszukiwania partnera strategicznego - wybrało ofertę chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję, podało Gorenje. >>>>